<< Station 13 | Zpět na Průmysl stezka | Station 1 >>

Měřicí stanice povrchové vody
Na měřicí stanici u stanoviště č. 12, která byla zřízena roku 1999, se měří odtokové množství weitzendorfského potoka v hodinových intervalech. Jedná se o odtoky ze spádové oblasti velké 2,7 kilometrů čtverečních. Kromě množství se měří také kvalita odtoků.

Získané údaje slouží ambergským kaolínovým závodům k určování nejdůležitějších hydrologických hodnot, z nichž lze čerpat informace o tvoření nové spodní vody a o hrozbě vzniku povodní. Odtoky by mohly v budoucnu zásobovat vodou plánovanou krajinu s jezírky.

V potocích s nízkým odtokem lze odtok určit poměrně přesně pomocí definovaných přepadových hodnot, pokud je rychlost toku před přepadem malá. Voda smí přepadový jez překonávat pouhou gravitační silou.

Měření
1. Odečtení přepadového množství ve výši H na vodoměru

2. Určení odtokového množství srovnáním s diagramy

Při odtoku do 2 litrů za sekundu lze zjišťovat hodnoty pomocí měřicí nádoby. Při tom je třeba počítat v sekundách, dokud se měřicí nádoba nenaplní.

U větších odtoků, jejichž hodnoty již nelze zachytit pomocí měřicích nádob, se provádí měření pomocí senzoru proudění. Ze zjištěných hodnot se sestavuje křivka.

Nejdůležitější hydrologické hodnoty zjištěné na měřicí stanici od roku 1999

Maximální odtok při nejvyšší povodňové aktivitě
849,4 litrů za sekundu

Odtok při středním povodňovém stupni
173,9 litrů za sekundu

Průměrný odtok
31,5 litrů za sekundu

Průměrný odtok při nízkém stavu vody
9,1 litrů za sekundu

Minimální odtok
0,0 litrů za sekundu

<< Station 13 | Zpět na Průmysl stezka | Station 1 >>