Vezmeme si soukromí vážně

Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro nás důležitá. Ve výchozím nastavení při návštěvě našeho webu ukládají naše webové servery adresu IP vašeho poskytovatele internetových služeb, webové stránky, ze kterých nás navštěvujete, navštívené webové stránky, datum a trvání návštěvy. Tyto informace jsou povinné pro technický přenos webových stránek a bezpečný provoz serveru. Osobní hodnocení těchto údajů se neuskutečňuje.

Pokud nám pošlete údaje prostřednictvím kontaktního formuláře, tato data budou uložena v průběhu zálohování na našich serverech. Vaše údaje budou používány pouze pro zpracování žádosti. Vaše údaje budou přísně důvěrné. Přechod na třetí se nekoná.

Zodpovědný subjekt:

GeoPark Kaolinrevier Hirschau – Schnaittenbach e. V.
Odpovědnost: 1. Předseda starosta Hermann Falk, Hirschau
Rathausplatz 1
92242 Hirschau

Telefon: 09622 81-0
Telefax: 09622 81181
E-Mail: mail@geopark-kaolinrevier.de
Internet: geopark-kaolinrevier.de

Osobní údaje

Osobní údaje jsou údaje o vás. Patří sem vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Nemusíte zveřejňovat žádné osobní údaje, abyste navštívili naši webovou stránku. V některých případech potřebujeme své jméno a adresu, stejně jako další informace, které vám nabízejí požadovanou službu.

Totéž platí v případě, že vám na vyžádání poskytneme informační materiály nebo odpovědi na vaše dotazy. V takových případech budeme vždy upozorňovat na vás. Kromě toho ukládáme údaje, které jste nám zaslali automaticky nebo dobrovolně.

Pokud používáte některou z našich služeb, shromažďujeme obvykle pouze údaje potřebné pro poskytování našich služeb. Můžeme vás požádat o další informace, které jsou dobrovolné. Kdykoli zpracováváme osobní informace, činíme tak, abychom vám poskytli naši službu nebo sledovali naše komerční cíle.

Automatické ukládání neosobních údajů

Při návštěvě našich webových stránek ukládáme určité informace z administrativních a technických důvodů. Jedná se o: typ a verzi používaného prohlížeče, datum a čas přístupu a adresu IP.

Tyto údaje jsou anonymní a používají se pouze pro statistické účely nebo pro zlepšení našich internetových a online služeb.

Tyto anonymizované údaje jsou uloženy odděleně od osobních údajů v zabezpečených systémech a nemohou být přiřazeny jednotlivým osobám. To znamená, že vaše osobní informace jsou vždy chráněny.

Sušenky

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme ukládat informace ve vašem počítači ve formě cookies. Cookies jsou malé soubory, které jsou přeneseny z internetového serveru do vašeho prohlížeče a uloženy na pevném disku. Právním základem používání cookies je čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR.

Zde je uložena pouze adresa internetového protokolu – žádná další osobní data. Tyto informace, které jsou uloženy v souborech cookie, vám umožňují automaticky rozpoznat při příštím návštěvě našeho webu, což usnadní vaše použití.

Samozřejmě můžete také navštívit naši webovou stránku bez souhlasu s cookies. Pokud nechcete, aby byl váš počítač rozpoznán při příštím návštěvě, můžete také odmítnout použití souborů cookie tím, že změníte nastavení prohlížeče na „odmítnutí souborů cookie“. Příslušný postup naleznete v návodu k obsluze příslušného prohlížeče. Pokud však odmítnete použití souborů cookie, může to vést k omezení používání některých oblastí našich webových stránek.

Zabezpečení

Prováděli jsme technická a administrativní bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci i poskytovatelé služeb, kteří pro nás pracují, jsou povinni dodržovat platné zákony na ochranu údajů.

Kdykoli shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, budou před přenosem šifrovány. To znamená, že vaše údaje nemohou být zneužívány třetími stranami. Naše bezpečnost je předmětem neustálého zlepšování a naše zásady ochrany soukromí jsou neustále revidovány. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi.

Ovlivněné práva

Pokud chcete zjistit, které osobní údaje o vás uchováváme, nebo chcete, aby byly opraveny nebo smazány, kontaktujte nás kdykoli. Máte také právo omezit zpracování (článek 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR) a právo přenosu dat (článek 20 GDPR).

V těchto případech nás prosím kontaktujte přímo.

Změny v těchto zásadách ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše zásady ochrany osobních údajů v případě nutnosti díky nové technologii. Ujistěte se, že máte nejnovější verzi. Pokud dojde k zásadním změnám v těchto zásadách ochrany soukromí, zveřejníme je na našich webových stránkách.