Geologický zážitek
Od roku 1833 se v prostoru Hirschau – Schnaittenbach těží kaolín, křemen a živec. V průběhu několika desetiletí tak vznikly rozsáhlé doly a slavné „Monte Kaolino“, kopec z křemenného písku. Kaolínu bylo dříve zapotřebí především k výrobě porcelánu. V dnešní době se spotřebuje asi 60 % produkce při výrobě papíru. Stejné suroviny se těží i o několik kilometrů dále, v Čechách. Důvod těžby spočívá v geologických podmínkách tohoto regionu. Po obnažení společného původního pohoří „Moldanubikum“ byl získaný materiál, rozložený na minerálové částice, ukládán do pánví, v nichž se vytvářel kaolín, předpoklad prosperujícího porcelánového průmyslu v Horní Falci, Horních Francích a Čechách. Na začátku průmyslové stezky „Kaolínový revír“ zdraví „mluvící žulové kameny“ návštěvníky v němčině, češtině a angličtině. Také všechny informace na stezce jsou opatřeny popiskami v těchto třech jazycích.

Zážitek „Proměňovaná krajina“
Jak těžba mění krajinu, je možné si uvědomit na obchůzce dlouhé asi 6 kilometrů. Na 12 stanovištích jsou umístěny nejen informační panely, ale také vitríny s produkty z kaolínu, návěstní sloupky a interaktivní hry. „Proměňovaná krajina“ také demonstruje, jak příroda reaguje na těžební činnost a jak jsou doly nakonec zase rekultivovány. Co se stane s podzemní a povrchovou vodou? Bude z těžební oblasti nakonec jezerní krajina? I v českých kaolínových revírech si kladou stejné otázky. Právě bavorským a českým školním skupinám může vícejazyčná stezka poskytnout důležité poznatky o vývoji vlastního regionu, aniž by přitom ztratila zábavný a hravý charakter.

Zážitek „Příroda a řemeslo“
Také zvířata a rostliny se přizpůsobují životním podmínkám, v nichž probíhá těžba –  vytvořily se nové biotopy. A tak lze na území naučné stezky nalézt vzácné živočišné druhy jako ropuchu obecnou, která jinak v jižním Německu není rozšířená. Její daleko slyšitelné volání bude návštěvníkům v jarních a letních měsících připomínat snad spíše tropy než Východní Bavorsko. Na jiném stanovišti zase ožívají stará lesní řemesla – lesní včelařství a milíř na dřevěné uhlí ukazují, jak lidé dříve využívali les jako zdroj obživy.

Zážitek „Příroda – technika – umění“
GeoPark Kaolínový revír se stále více stává jevištěm uměleckých zážitků. Velké bílé plochy, které vznikají při těžbě kaolínu, lákají k světelným hrám, ale také ke zvukovým zážitkům a výstavám sochařského umění na vrchu Monte Kaolino. Právě zde je možné prezentovat neobyčejné přeshraniční umělecké a kulturní zážitky – navíc na jedinečném přírodním pódiu.

Na naučnou stezku, koncipovanou jako okružní, se lze napojit ze zábavného parku „Monte Kaolino!“, z Hirschau anebo ze Schnaittenbachu. Na prohlídku celé trasy je třeba počítat asi se dvěma hodinami.

| OBJEVTE PRŮMYSL STEZKA  |